Ditt speedtest-resultat bör vara 70-100 % av din abonnerade hastighet i vårt fibernät och åtminstone 40 % i vårt kopparnät (ADSL-anslutning). För att få ett trovärdigt resultat bör du alltid mäta hastigheten med en apparat som är kopplad till modemet med en ethernet-kabel. Överföringshastigheten varierar när du använder anslutningen trådlöst (WLAN) och beror på många olika faktorer, t.ex. avstånd och hinder mellan modemet och apparaten, WLAN-drivrutin i apparaten och möjligen även annan elektronik i närheten. Säkerställ även att du använder samma enheter (kbps eller Mbps) då du jämför resultaten.

Latenstestet mäter hur stor fördröjning det finns i överföringen, dvs hur snabbt det börjar hända någonting efter att man tryckt på knappen (kallas ibland ping-tid). Detta inverkar bland annat på hur snabbt en videofil startar och hur fort en videoström kan återhämta sig efter störningar i överföringen. Latensen ger också en fingervisning om hur stabil anslutningen är. Även i olika typer av spel via nätet kan latensen ha stor betydelse, då det gäller att reagera snabbt på sådant som händer i spelet.